فولدر

۲۱اردیبهشت
چطور یک فولدر را در ویندوز قفل یا رمزگذاری کنیم

چطور یک فولدر را در ویندوز قفل یا رمزگذاری کنیم

بسیاری از ما اطلاعات مهمی در کامپیوتر شخصی خود داریم که نیاز به رمزگذاری دارند.