فولاد مبارکه سپاهان

۱۵شهریور
اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان

اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان

در جلسه عصر امروز باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه مشخص شدند.