فولادخوزستان

۱۹شهریور
تکلیف فرشاد احمد زاده مشخص شد

تکلیف فرشاد احمد زاده مشخص شد

فرشاد احمدزاده وینگر خوش تکنیک و با اخلاق تیم فوتبال فولادخوزستان پس از جلسه با سعید آذری مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کرد تا شاگرد نکونام در لیگ بیستم در تیم فولاد باشد.