فوریت

۰۵تیر
پیگیری فوری احداث پایانه صادراتی پیشوا
معاون استاندار تهران تاکید کرد:

پیگیری فوری احداث پایانه صادراتی پیشوا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با تاکید بر پیگیری احداث پایانه صادراتی پیشوا با قید فوریت گفت: واحدهای راکد قابل احیا در ستاد تسهیل استان تهران باید رفع شود.