فوریت های اورژانس

۲۸تیر
آفتابه لگن هفت دست ، شام و ناهار هیچی
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

آفتابه لگن هفت دست ، شام و ناهار هیچی

اورژانس شهر کهریزک نزدیک به یکسال است که فقط به خاطر یک بنایی ساده تعطیل بوده و در این مخمصه مملو از کرونا که مردم به فوریت‌های درمانی و اورژانس احتیاج دارند، مدیران شهری ما در بی خیالی محض از این موضوع حیاتی غافل هستند!