فوریت‌های اجتماعی

۰۹بهمن
پذیرش ۴۵ کارتن‌خواب در مرکز فوریت‌های اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ / طول زمان و میزان بارش باعث وارد شدن خسارت به برخی از درختان شد

پذیرش ۴۵ کارتن‌خواب در مرکز فوریت‌های اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ / طول زمان و میزان بارش باعث وارد شدن خسارت به برخی از درختان شد

شهردار منطقه ۲۰ ضمن دعوت از شهروندان برای مشارکت در برف‌روبی محلات گفت: مرکزیت فوریت‌های اجتماعی در ایام برودت هوا ۴۵ شهروند را پذیرش کرده است.