فورد

۱۷آبان
فوردموستانگ۲۰۱۵/تصویر

فوردموستانگ۲۰۱۵/تصویر

فورد موستانگ ۲۰۱۵، یک ماسل کار واقعی است که می‌تواند نبردی جانانه با کامارو و چلنجر داشته باشد اما وقتی پای SRT هلکت به میان می‌آید، حتی قوی‌ترین مدل شلبی هم سرافکنده خواهد شد. اما در اینجا موستانگ RTR آمده تا دشمن تازه‌نفس را از پای درآورد.