فوران آتشفشان کیلاویا

۰۷مرداد
عکس های جذاب از فوران آتشفشان در هاوایی

عکس های جذاب از فوران آتشفشان در هاوایی

در این گزارش نگاهی به عکس های ثبت شده و جذاب از فوران اخیر آتشفشان کیلاویا و  جاری شدن گدازه‌های مذاب در سطح منطقه جزایر هاوایی داریم.