فودن

۱۸شهریور
مجازات شدید برای دو بازیکن خاطی انگلیس !

مجازات شدید برای دو بازیکن خاطی انگلیس !

گرین وود و فودن دو بازیکن خاطی انگلیس هستند که با نظر سرمربی تیم اخراج شده‌اند. آنها به خاطر نقض قوانین از تیم ملی کنار گذاشته شده‌اند.