فوت-۴-کاگر-بر-اساس-ریزش-ساختمان- تهرانیوز

۱۷دی
فوت ۴ کاگر بر اساس ریزش ساختمان

فوت ۴ کاگر بر اساس ریزش ساختمان

مسؤل اورژانس ۱۱۵ شهرستان جم از فوت چهار کارگر بر اثر ریزش ساختمان در روستای بهارستان شهرستان جم خبر داد.