فوت زن باردار

۰۷مهر
فوت زن باردار به دلیل سهل انگاری بیمارستان

فوت زن باردار به دلیل سهل انگاری بیمارستان

فوت یک زن باردار و فرزندش در مراجعه به بیمارستان ماهشهر بواسطه کوتاهی و سهل‌انگاری پزشکان و کادر درمانی موجب نارضایتی مردم این منطقه شد.