فوتی‌های کرونا

۲۹مرداد
۵۰ درصد فوتی‌های کرونا در استان تهران است
امام جمعه باقرشهر:

۵۰ درصد فوتی‌های کرونا در استان تهران است

امام جمعه باقرشهر گفت: بیماری کرونا در کشور جدی و متاسفانه ۵۰ درصد از فوتی‌ها در استان تهران است.