فوتسال قهرمانی آسیا

۳۰اردیبهشت
ایران درخواست برای تعویق مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به AFC ارسال کرد

ایران درخواست برای تعویق مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به AFC ارسال کرد

باتوجه به تعویق جام جهانی فوتسال لیتوانی و ایجاد بازه زمانی مناسب جهت تغییر زمان مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰، درخواست رسمی ایران جهت تعویق مسابقات قهرمانی آسیا (انتخابی جام جهانی) به AFC ارسال شد.