فوتسال فیروزکوه

۲۶دی
زمان ثبت نام رقابت های فوتسال جام فجر فیروزکوه تمدید شد

زمان ثبت نام رقابت های فوتسال جام فجر فیروزکوه تمدید شد

تیم های متقاضی شرکت در رقابت های فوتسال جام فجر فیروزکوه تا پنجم بهمن ماه فرصت دارند تا با ارائه مدارک به ثبت نام بپردازند.