فوتبال یونیون

۰۹خرداد
تیم فوتبال یونیون برلین آلمان بازیکن خود را به دلیل کاهش ندادن دستمزدش تنبیه کرد

تیم فوتبال یونیون برلین آلمان بازیکن خود را به دلیل کاهش ندادن دستمزدش تنبیه کرد

باشگاه فوتبال یونیون برلین آلمان، سباستین پولتر را تا پایان فصل و تا زمان انقضاء قراردادش از حضور در مسابقات محروم کرد.