فوتبال گالاتاسرای

۱۸خرداد
نتیجه‌ آزمایش کرونای همه اعضای تیم فوتبال گالاتاسرای منفی شد

نتیجه‌ آزمایش کرونای همه اعضای تیم فوتبال گالاتاسرای منفی شد

از همه بازیکنان و کارمندان این باشگاه آزمایش کووید ۱۹ به عمل آمد که نتیجه همه آزمایش‌ها منفی بود.