فوتبال پارس

۲۴خرداد
جلسه برطرف کردن مشکلات مالی تیم فوتبال پارس

جلسه برطرف کردن مشکلات مالی تیم فوتبال پارس

بازیکنان و کادر فنی پارسی‌ها بیش از ۵ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و هر روز ابعاد جدیدی از مشکلات مالی این تیم نفتی مشخص می‌شود.