فوتبال نهایی

۳۰اردیبهشت
دستورالعمل‌های بهداشتی مسابقات فوتبال نهایی شد

دستورالعمل‌های بهداشتی مسابقات فوتبال نهایی شد

سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: دستورالعمل های بهداشتی مورد بازبینی قرار گرفته و باید برای ما برای اجرایی شدن پروتکل شفاف سازی می‌شد. امیدواریم تمامی کسانی که برای برگزاری مسابقات لیگ برتر زحمت می کشند و از جان خود مایه می گذارند کمک کنند تا این دستورالعمل ها به خوبی اجرایی شود.