فوتبال نمی تواند روشی برای ترویج اخلاق باشد

۰۶اردیبهشت

فوتبال نمی تواند روشی برای ترویج اخلاق باشد

بعضی ابزار مقتضی کار فرهنگی است و بعضی از ابزار نیست شطرنج و نی و دف مقتضی کار فرهنگی نیست. فوتبال یک روش و یک ابزار برای اخلاق نیست و اتفاقا برای غیر اخلاق است. حالا در یک چیزی که برای ضد اخلاق ساخته شده نمی شود اخلاق را آورد. فعالیت فرهنگی یک ارتباط مستمر فرهنگی با حوزه ی اقتصاد می خواهد. دانشگاه هاروارد آمریکا و کمبریج دولتی نیست و اینها با موسسات خیریه اداره می شوند.

۰۸اسفند
جام کشتی مرحوم عبدالله زارع در شهرری برگزار شد

جام کشتی مرحوم عبدالله زارع در شهرری برگزار شد

جام کشتی مرحوم عبدالله زارع در سالن کوثر شهرستان ری با حضور ۲۳۰ کشتی گیر برگزار شد.