فوتبال قم

۲۸اردیبهشت
کریم بهرامی از سمت رئیس هیئت فوتبال قم برکنار شد

کریم بهرامی از سمت رئیس هیئت فوتبال قم برکنار شد

درحالیکه هفته پیش اخباری مبنی بر لغو برگزاری مجمع هیئت فوتبال قم منتشر شده بود، صبح امروز این  مجمع ۱۴ نفره با حضور ۱۰ عضو انجام شد و در نهایت اعضای حاضر به اتفاق آرا رای به برکناری کریم بهرامی از سمت ریاست هیئت فوتبال قم  دادند.