فوتبال خوزستان

۰۶آبان
یکه تازی خوزستانی‌ها در لیگ برتر فوتبال ایران

یکه تازی خوزستانی‌ها در لیگ برتر فوتبال ایران

با گذشته ۸ هفته از مسابقات لیگ برتر خوزستانی‌ها در صدر بهترین استانهای لیگ برتری قرار گرفتند و هر ۳ نماینده آنها نتایج خوبی را تا اینجا بدست آوردند.