فوتبال آمیان

۲۱تیر
سقوط فوتبال آمیان فرانسه به لیگ دسته دوم

سقوط فوتبال آمیان فرانسه به لیگ دسته دوم

دیوان عالی فرانسه پرونده شکایت دوباره باشگاه آمیان برای جلوگیری از سقوط این تیم از لوشامپیونه را نپذیرفت و این تیم فصل آینده باید در لیگ دسته دوم فرانسه بازی کند.