فوتبالیست های ترکیه

۰۹فروردین
کمپین فوتبالیست های ترکیه برای کرونا + عکس

کمپین فوتبالیست های ترکیه برای کرونا + عکس

بازیکنان سوپر لیگ ترکیه پویشی را راه اندازی کردند و قصد جمع آوری کمک از سوی مردم برای مقابله با کرونا را دارند.