فوتبالیست حاضر در لالیگا

۰۲فروردین
فرار فوتبالیست ها از قرنطینه کرونا

فرار فوتبالیست ها از قرنطینه کرونا

برخی از فوتبالیست های مشهور همچون نیمار و گونسالو ایگواین توصیه های دولت ها و سازمان بهداشت جهانی را نادیده گرفتند و با ترک قرنطینه به کشورهای خود بازگشتند.