فوتبالیست جهان

۱۹مرداد
عضله ای ترین فوتبالیست جهان

عضله ای ترین فوتبالیست جهان

عضلات در هم تنیده گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال دنیا او را بیشتر شبیه قهرمانان رشته پرورش اندام و بدنسازی کرده است.