فهیم و متدین

۱۰شهریور
مردم با رعایت پروتکل‌ها در محرم، حماسه‌ای بی‌بدیل خلق کردند

مردم با رعایت پروتکل‌ها در محرم، حماسه‌ای بی‌بدیل خلق کردند

امام جمعه موقت اصفهان گفت: مردم ایران اسلامی با فرهنگ، فهیم و متدین هستند و از مردم باید تشکر کرد که در محرم امسال با وجود تمام سختی‌هایی که وجود داشت، حماسه‌ای بی‌بدیل آفریدند.