فهیمه شانه

۲۹مرداد
آیین رونمایی و نقد کتاب قوری گل قرمزی

آیین رونمایی و نقد کتاب قوری گل قرمزی

آیین رونمایی و نقد کتاب قوری گل قرمزی با حضور مریم آقا محمدی نویسنده اثر و فهیمه شانه منتقد عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه در کتابخانه عمومی علامه دهخدا برگزار شد.