فهرست مازاد پرسپولیس

۱۵خرداد
تغییر فهرست مازاد پرسپولیس / خروجی‌های نهایی سرخ‌پوشان کدام بازیکنان هستند ؟

تغییر فهرست مازاد پرسپولیس / خروجی‌های نهایی سرخ‌پوشان کدام بازیکنان هستند ؟

فهرست مازاد تیم سرخ‌پوشان پایتخت بر اساس شنیده‌ها با لیستی که در رسانه‌ها مطرح شده تفاوت دارد.