فهرست انیمیشن ارسالی شرکت جوایز اسکار تهرانیوز

۲۰آبان
انیمیشنی درباره‌ی ایران در فهرست اولیه اسکار ۲۰۱۸

انیمیشنی درباره‌ی ایران در فهرست اولیه اسکار ۲۰۱۸

فهرست ۲۶ انیمیشن ارسالی برای شرکت در شاخه بهترین انیمیشن بلند جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۱۸ اعلام شد.