فهرست آسیایی پرسپولیس

۱۹شهریور
اسم علیپور در فهرست آسیایی تیم پرسپولیس رد شده
رسول‌پناه:

اسم علیپور در فهرست آسیایی تیم پرسپولیس رد شده

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس گفت: نام علیپور در فهرست آسیایی پرسپولیس رد شده و هنوز منتظر پاسخ او به پیشنهاد باشگاه هستیم.