فن اوری سلامت

۲۲آبان
نیاز دانشگاه‌ها به منابع مالی غیردولتی / فرهنگ خلق ثروت باید در جامعه گسترش پیدا کند

نیاز دانشگاه‌ها به منابع مالی غیردولتی / فرهنگ خلق ثروت باید در جامعه گسترش پیدا کند

دبیر اجرایی سومین همایش فن‌آوری سلامت با تاکید بر تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های نسل سوم، خلق ثروت و ایجاد منابع مالی غیر دولتی برای دانشگاه‌ها را راه‌حل مناسبی برای حل مشکلات اعتباری این مراکز دانست.