فناوری چینی

۰۳خرداد
شرکت فناوری چینی از محصولات جدید خود رونمایی می‌کند
برای سبقت گرفتن از رقبای خود در ایام کرونا؛

شرکت فناوری چینی از محصولات جدید خود رونمایی می‌کند

یک شرکت فناوری چینی برخلاف بسیاری از رقبای خود، قصد دارد با برگزاری مراسمی از محصولات جدید خود رونمایی ‌کند.