فناوری های روز

۲۴خرداد
واکمن با فناوری های روز از راه رسید

واکمن با فناوری های روز از راه رسید

اگر هنوز هم به گوش کردن به نوارهای کاست قدیمی با توجه به تحولات قرن بیست و یکم علاقه دارید، می‌توانید واکمنی که به همین منظور تولید شده را خریداری کنید.