فناوری غنی سازی

۲۱اردیبهشت
ما زیر بار آپارتاید هسته ای نمی رویم/ دنیا اگر می‌خواهد با ایران منفعت مشترک داشته باشد در برابر حقوق ما تسلیم شود

ما زیر بار آپارتاید هسته ای نمی رویم/ دنیا اگر می‌خواهد با ایران منفعت مشترک داشته باشد در برابر حقوق ما تسلیم شود

رییس جمهور تاکید کرد: دنیا اگر می‌خواهد با مردم ایران با دولت ایران روابط حسنه و منفعت مشترک داشته باشد که به نفع همه باشد باید اولا در برابر حقوق ملت ایران تسلیم شود و راه تسلیم را در پیش بگیرد در برابر عظمت ملت ایران راه تکوین را در پیش بگیرد در برابر دانشمندان هسته‌ای و دانشمندان کشور راه تمجید را در پیش بگیرد نه تضعیف این ملت نه تحقیر این ملت نه تحریم این ملت نه تهدید این ملت هیچ یک از این ها کارگر نیست و نخواهد بود.

۲۷اسفند
دکتر ولی الله مظفریان گیاه شناس برجسته کشور

دکتر ولی الله مظفریان گیاه شناس برجسته کشور

کتاب دکتر ولی الله مظفریان محقق برجسته کشور و فرهیخته دماوندی با عنوان ((شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران)) به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ انتخاب و توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی تقدیر شد.