فناوری ضد موشکی روسیه

۱۸مهر
راز محبوبیت سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه چیست؟ + جزئیات

راز محبوبیت سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه چیست؟ + جزئیات

مانور نظامی وستوک ۲۰۱۸ ماه پیش در شرق سیبری، بزرگ‌ترین مانور نظامی روسیه طی ۳۰ سال اخیر بود که ۳۰۰ هزار نیروی روسی را در بر گرفته بود و چین و مغولستان نیز در آن شرکت کرده بودند.