فناوری شبیه‌سازی

۰۵تیر
فناوری شبیه‌سازی مناظر برای نابینایان+ فیلم

فناوری شبیه‌سازی مناظر برای نابینایان+ فیلم

یک شرکت خودروسازی فناوری جدیدی توسعه داده که مناظر را برای افراد نابینا شبیه‌سازی می‌کند.