فناوری‌های جدید

۱۰فروردین
پرداخت صدقه به روش پیامکی امکانپذیر شد/ پرداخت صدقه با ارسال پیامک به ۸۸۷۷

پرداخت صدقه به روش پیامکی امکانپذیر شد/ پرداخت صدقه با ارسال پیامک به ۸۸۷۷

با توجه به اهمیت بهره گیری از فناوری‌های جدید و لزوم کاهش هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی و تجهیزات در جمع آوری کمک‌های مردمی، کمیته امداد اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی با سر شماره ۸۸۷۷ کرده است.