فناوران پارک پردیس

۲۳اردیبهشت
فناوران پارک پردیس موفق به ساخت روبات «اچینگ» ایمپلنت دندان شدند

فناوران پارک پردیس موفق به ساخت روبات «اچینگ» ایمپلنت دندان شدند

دانشمندان کشورمان موفق شدند روباتی مخصوص اچینگ ایمپلنت دندان را برای اولین بار در ایران تولید کنند.