فلش و مموری

۲۹اردیبهشت
حافظه فلش غیرقابل هک به بازار می‌آید

حافظه فلش غیرقابل هک به بازار می‌آید

یک شرکت تجاری از تولید حافظه فلشی خبر داده که کاملاً غیر قابل هک است و باز کردن آن تنها توسط مالک این حافظه ممکن است.