فلسطين

۲۰آبان

تیر حماس در چشم صهیونیست‌ها + عکس

حماس در توئیتر با استفاده از سه زبان عربی، انگلیسی و عبری، مفاهیم قرآنی و بشری و مظلومیت فلسطینیان را به جهانیان و مهاجران ساکن در سرزمین‌های اشغالی می‌فهماند.