فلزی

۱۰دی
اسکلت بنتی در برابر زلزله مقاوم‌تر است یا فلزی؟

اسکلت بنتی در برابر زلزله مقاوم‌تر است یا فلزی؟

با توجه به زلزله‌های اخیر در تهران موضوع مقاومت واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفته که هر یک از سازه‌های فلزی و بتنی استفاده شده در ساخت و ساز دارای ویژگی های مختص خود هستند.