فلزات كمياب

۰۳تیر
بررسی چالش دوم برنامه علمی فلزات کمیاب و گران‌بها
در جلسه دبیرخانه پایش آزاد مطرح شد؛

بررسی چالش دوم برنامه علمی فلزات کمیاب و گران‌بها

بررسی چالش دوم برنامه علمی فلزات کمیاب و گران‌بها در کمیته ارزیابی و نظارت دبیرخانه پایش آزاد به‌صورت آنلاین برگزار شد.