فلزات سنگین

۰۵شهریور
خارج کردن سرب از بدن با سیر!

خارج کردن سرب از بدن با سیر!

سیر همواره به عنوان یک ماده سوپر تغذیه ای شناخته شده است و یکی از قوی ترین آنتی بیوتیک های طبیعی است.

۰۴آبان
حق تقدم با عابر است!

حق تقدم با عابر است!

مروری هر چند گذرا بر عمر سه سال و پنج ماهه دولت آقای دکتر روحانی به وضوح حکایت از آن دارد که دولت ایشان در تحقق بسیاری از وعده‌هایی که داده بود موفق نبوده است.