فلج شدن مرد متجاوز

۰۲مرداد
فلج شدن مرد متجاوز در حین تجاوز به دو دختر در حمام

فلج شدن مرد متجاوز در حین تجاوز به دو دختر در حمام

تجاوز به دو دختر نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله در حمام باعث فلج شدن مرد متجاوز و انتقالش به بیمارستان شد که دو نوه‌اش را به زور در حمام مورد تجاوز قرار داده بود.