فلای بورد

۰۸خرداد
راه اندازی ورزش مهیج فلای بورد در تهران/ برگزاری مسابقات کشوری در تیرماه

راه اندازی ورزش مهیج فلای بورد در تهران/ برگزاری مسابقات کشوری در تیرماه

نایب رئیس انجمن جت پکهای آبی اذعان کرد: این ورزش را برای اولین بار در تهران و دریاچه فشافویه راه اندازی کردیم.