.فردی پراینز (Freddie Prinze)،

۱۴آبان
نگاهی به زندگی نامه هنرمندانی که خودکشی کردند

نگاهی به زندگی نامه هنرمندانی که خودکشی کردند

نگاهی به زندگینامه ی شاعران، نویسنده ها و هنرمندان جهان؛ افرادی که از میان آنها با خودکشی جان سپرده اند، شگفت زده خواهیم شد.