فرانسه کرونا

21می
جوانان معترض فرانسوی ماشین‌ها را به آتش کشیدند

جوانان معترض فرانسوی ماشین‌ها را به آتش کشیدند

گزارش‌های زنده خبری و پست‌های توییتری امروز نشان داد پس از آنکه جوانان در مناطق مسکونی کم‌درآمد حومه پاریس و همزمان با افزایش تنش‌ها به خاطر قرنطینه کرونا، شبانه ماشین‌ها را به آتش کشیدند، پلیس ضدشورش در منطقه مستقر شده است.