غیبت فرهاد مجیدی

۲۸بهمن
دلیل غیبت فرهاد مجیدی در نشست خبری

دلیل غیبت فرهاد مجیدی در نشست خبری

فرهاد مجیدی در حالی به بهانه کسالت در نشست خبری پیش از بازی با الاهلی شرکت نکرد که عصر دیروز پا به پای آبی پوشان تمرین کرد.