علیرضا حقیقت

۲۹بهمن
خبر فوق العاده برای پرسپولیسی ها پیش از دیدار با الشارجه

خبر فوق العاده برای پرسپولیسی ها پیش از دیدار با الشارجه

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خوشبختانه هیچ بازیکن مصدومی برای بازی با الشارجه نداریم.