“عطاری‌ها

۱۱دی
ورود آقایان به این “عطاری‌ها” ممنوع!

ورود آقایان به این “عطاری‌ها” ممنوع!

یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد برخی از داروهای گیاهی زنانه و برخی نیز مردانه‌اند اما گاهی افراد بدون آگاهی دارویی گیاهی را مصرف می‌کنند که چندان منفعتی برای آن‌ها ندارد.